Vernieuwde vertrouwenslijn voor slachtoffers van afpersing

03-03-2015 | Afpersing | Vertrouwenslijn

De landelijke Vertrouwenslijn Afpersing is sinds vandaag officieel onder gebracht bij NL Confidential. Ondernemers die slachtoffer zijn van afpersing kunnen bellen met 0800-2800200 om melding te maken of om advies te vragen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaf vanmiddag het startsein voor de vernieuwde Vertrouwenslijn. Hij benadrukte hierbij het belang van een goede aanpak van afpersing.

De Vertrouwenslijn Afpersing is in 2011 in het leven geroepen als gezamenlijk initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, VNO-NCW/MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland. “Afpersing zorgt voor groot financieel en persoonlijk leed voor de ondernemers en hun families. Bij de Vertrouwenslijn kunnen slachtoffers terecht om hun verhaal te doen en krijgen ze deskundig advies. Met het onderbrengen van de Vertrouwenslijn Afpersing bij NL Confidential is de lijn structureel onderdeel van de aanpak van afpersing.” aldus minister Opstelten.

Grote impact
In het recente onderzoek ‘Ondergaan of ondernemen’ van Bureau Beke in opdracht van het WODC zegt één op de tien ondernemers in Nederland de afgelopen jaren slachtoffer te zijn geweest van afpersing. Titus Visser, directeur van de Vertrouwenslijn: “Afpersing is een verborgen delict met grote impact op de slachtoffers. Angst en schaamte zorgen ervoor dat de slachtoffers geen aangifte bij de politie durven doen. Het kan dan helpen om te sparren of advies in te winnen bij onze vertrouwenspersonen.”

Over NL Confidential
De Vertrouwenslijn is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.