Vertrouwenslijn voor het melden van integriteitsschending

“Integrity is doing the right thing, even when no one is watching.”  Dit citaat van de Britse schrijver C.S. Lewis legt het begrip integriteit treffend uit. Helaas gaat niet iedereen op een juiste manier om met de verantwoordelijkheden die horen bij hun werk of functie. De Vertrouwenslijn biedt de mogelijkheid om integriteitsschendingen door medewerkers met een publieke functie  anoniem te melden.

Anonimiteit
Zowel burgers als ambtenaren kunnen schending van integriteit melden via de Vertrouwenslijn. De anonimiteit van de melder staat hierbij centraal. Er kunnen namelijk redenen zijn waarom u niet naar de politie of naar je leidinggevende gaat. Bijvoorbeeld omdat de dader uw directe collega is of omdat u bang bent voor ontslag. Via het telefoonnummer 0800 2800 200 vindt een vertrouwelijk gesprek plaats. Vervolgens kan er een anonieme integriteitsmelding  gemaakt worden.

Wat kunt u melden?
U belt de Vertrouwenslijn over serieuze integriteitsschending door medewerkers met een publieke functie, werkzaam bij bijvoorbeeld een ministerie, provincie, waterschap, gemeente, een gevangenis of de politie.

U kunt bijvoorbeeld bellen als een medewerker met een publieke functie:
• diefstal of verduistering pleegt;
• fraudeert voor persoonlijk gewin om er zelf beter van te worden;
• informatie lekt of misbruikt;
• bedrijfsmiddelen of bevoegdheden misbruikt;
• zijn/haar positie misbruikt;
• privé en zakelijke belangen met elkaar mengt;
• ongewenste omgangsvormen hanteert bijvoorbeeld met het criminele circuit.

Een melding wordt alleen doorgezet als deze voldoende concrete gegevens bevat en de anonimiteit van de melder gewaarborgd kan worden.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met de informatie?

  De Vertrouwenslijn gaat zorgvuldig om met alle informatie. De anonieme meldingen worden uiterst vertrouwelijk overgedragen aan die organisatie die verantwoordelijk is voor verdere behandeling. In een aantal gevallen is dat de Rijksrecherche, in andere gevallen de organisatie waar de betreffende functionaris werkt.

  De informatie wordt vertrouwelijk behandeld door het hoogste gezag en kan de start zijn van een (vervolg)onderzoek.

 • Hoe wordt mijn anonimiteit gewaarborgd?

  De anonimiteit van de melder van integriteitsschending staat centraal bij de Vertrouwenslijn. Een klein team van vertrouwenspersonen heeft maar één doel voor ogen: uw anonimiteit beschermen.

  Zo blijft u anoniem:
  • uw telefoonnummer is niet te zien;
  • we nemen geen telefoongesprekken op;
  • we noteren geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens;
  • geeft u per ongeluk toch prijs wie u bent? Dan noteren wij die informatie niet.