Vertrouwenslijn voor slachtoffers van bedreiging en geweld

Als openbaar bestuurder bent u goed zichtbaar en benaderbaar voor burgers. Dat heeft echter soms ook een negatieve kant. Bijvoorbeeld wanneer iemand via een persoonlijk dreigement invloed wil uitoefenen op bestuurlijk beleid. De Vertrouwenslijn helpt openbaar bestuurders bij vormen van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld.

Grote impact
Meer dan de helft van de burgemeesters en wethouders krijgt te maken met bedreiging en intimidatie, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook raadsleden en provinciaal bestuurders worden regelmatig geconfronteerd met agressie. Dat heeft natuurlijk een grote impact. Niet alleen op de politici zelf, maar ook op de familie.

Onzekerheid
Bedreiging en intimidatie laat niemand onberoerd. Dergelijk ongewenst gedrag tast ook, vaak onbewust, de manier waarop beslissingen in het werk tot stand komen aan. Onzekerheid over eventuele gevolgen maakt het lastig om de situatie met anderen te bespreken. Een isolement is vaak het gevolg. De Vertrouwenslijn is opgericht in opdracht van het Ministerie van BZK om bestuurders en politici bij te staan en te adviseren.

Ervaren vertrouwenspersonen
U wordt te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert en stelt vragen om de aard van uw probleem helder in kaart te brengen. Praten over het probleem kan al ontzettend opluchten. U kunt ook, mits er behoefte aan is, gebruik maken van het netwerk van de Vertrouwenslijn. Het netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen geven praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering, strategie en coaching.

Ook kunt u kiezen om een begeleidingstraject te volgen, dit traject kan zeer uitlopend zijn. Vakgenoten en ervaringsdeskundigen luisteren niet alleen naar uw verhaal maar geven ook praktische tips bijvoorbeeld

 • vertel ik het thuis wel of niet?
 • vertel ik het mijn collega’s?
 • wat zijn de gevolgen als ik het vertel?

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is de Vertrouwenslijn?

  Openbaar bestuurders en politieke ambtsdragers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie of geweld kunnen bellen met de Vertrouwenslijn. Ook hun familieleden kunnen bij de Vertrouwenslijn terecht voor een vertrouwensgesprek. Praten over het probleem zorgt vaak al voor opluchting. Daarnaast kunt u indien gewenst gebruik maken van het tweedelijnsnetwerk van de Vertrouwenslijn.

  Denk hierbij aan:
  • burgemeesters
  • wethouders
  • raadsleden
  • griffiers
  • gemeentesecretarissen
  • commissarissen der koning
  • gedeputeerden
  • statenleden
  • bestuurders
  • dijkgraven van waterschappen
  • politici
  • familieleden van openbaar bestuurders en politieke ambtsdragers

 • Hoe werkt het?

  U wordt te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. Deze gaat het gesprek aan, luistert en stelt de juiste vragen om de aard van het probleem helder in kaart te brengen. Praten over het probleem kan al ontzettend veel opluchten. Daarnaast is begeleiding mogelijk van het Vertrouwenslijn-netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen met praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering en strategie en coaching.

  Een begeleidingstraject kan zeer uiteenlopend zijn. We doen meer dan alleen luisteren. Het gaat om praktische handvatten. Samen bekijken: wat vertel ik thuis wel of niet? Of wat vertel ik mijn fractiegenoten? Wat zijn de gevolgen daarvan? Samen een strategie uitstippelen richting media. De begeleiding vanuit de Vertrouwenslijn kan eenmalig zijn, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een periode wekelijks te sparren.