Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen voor slachtoffers van bedreiging en intimidatie bij politieke functies

 • Wie kan er bij bedreiging en intimidatie bellen met de Vertrouwenslijn?

  Openbaar bestuurders en politieke ambtsdragers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie of geweld kunnen bellen met de Vertrouwenslijn. Ook hun familieleden kunnen bij de Vertrouwenslijn terecht voor een vertrouwensgesprek. Praten over het probleem zorgt vaak al voor opluchting. Daarnaast kunt u indien gewenst gebruik maken van het tweedelijnsnetwerk van de Vertrouwenslijn.

  Voor wie is de Vertrouwenslijn?
  • burgemeesters
  • wethouders
  • raadsleden
  • griffiers
  • gemeentesecretarissen
  • commissarissen der koning
  • gedeputeerden
  • statenleden
  • bestuurders
  • dijkgraven van waterschappen
  • politici
  • familieleden van openbaar bestuurders en politieke ambtsdragers

 • Hoe werkt het?

  U wordt te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. Deze gaat het gesprek aan, luistert en stelt de juiste vragen om de aard van het probleem helder in kaart te brengen. Praten over het probleem kan al ontzettend veel opluchten. Daarnaast is begeleiding mogelijk van het Vertrouwenslijn-netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen met praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering en strategie en coaching.

  Een begeleidingstraject kan zeer uiteenlopend zijn. We doen meer dan alleen luisteren. Het gaat om praktische handvatten. Samen bekijken: wat vertel ik thuis wel of niet? Of wat vertel ik mijn fractiegenoten? Wat zijn de gevolgen daarvan? Samen een strategie uitstippelen richting media. De begeleiding vanuit de Vertrouwenslijn kan eenmalig zijn, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een periode wekelijks te sparren.

 • Wie zitten er achter de Vertrouwenslijn?

  De Vertrouwenslijn is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ondergebracht bij NL Confidential (voorheen Stichting M.). Politieke onafhankelijkheid en discretie zijn de belangrijkste uitgangspunten van de Vertrouwenslijn.

  Bij de Vertrouwenslijn werkt een klein team met een duidelijk doel voor ogen: uw vertrouwen waarborgen. Er worden nooit gegevens verstrekt over de inhoud van het gesprek, de identiteit van de bellers of over de mensen uit het team van de Vertrouwenslijn. Zij doen hun werk in anonimiteit.

  Daarmee is gewaarborgd dat de inhoud van de gesprekken altijd ‘binnenskamers’ blijft.
  • de gesprekken worden niet opgenomen
  Er wordt niets naar buiten gebracht over
  • de identiteit van de bellers
  • de inhoud van de gesprekken
  • de identiteit van de vertrouwenspersoon

 • Waarom is de Vertrouwenslijn nodig?

  Bedreiging en intimidatie van bestuurders en politici komt vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de burgemeesters en wethouders te maken heeft met intimidatie van burgers. Bij raadsleden heeft ruim een derde ermee te maken. Bij de provincie en de waterschappen zijn de aantallen minder maar wordt toch nog respectievelijk een kwart en een op de acht politici met agressie geconfronteerd. Naast de politici zelf, heeft de dreiging ook vaak een impact op de familieleden.

  Bedreiging laat niemand onberoerd. De persoonlijke impact erg groot en het kan ook – vaak onbewust – de manier waarop beslissingen worden genomen aantasten. Het vertroebelt. De opbouw is soms acuut, maar vaker subtiel en sluipenderwijs en bouwt zich op naar een langzame spiraal naar beneden. Het eigen netwerk kan niet altijd soelaas bieden. Het is vaak politiek gekleurd en politici en bestuurders werken in een situatie waarin veel ‘gelekt’ wordt. Voor je het weet, ligt het op straat. Om bestuurders en politici hierin bij te staan is er een Vertrouwenslijn opgezet.

Veelgestelde vragen voor slachtoffers van bedreiging of afpersing

 • Wat kan de Vertrouwenslijn Afpersing voor mij betekenen?

  De Vertrouwenslijn kan u helpen als u wordt afgeperst of als u hier een vermoeden van heeft. U kunt de Vertrouwenslijn bellen om afpersing te melden en/of om advies te vragen over wat u het beste kunt doen bij afpersing.

  De Vertrouwenslijn bestaat uit een team van ervaren vertrouwenspersonen die luisteren naar uw verhaal. Daarnaast is er een netwerk van deskundigen, met wie wij u in contact kunnen brengen, die u advies geven en eventueel kunnen begeleiden bij het doen van aangifte.

 • Ik word afgeperst. Wat moet ik doen?

  • Toon weerbaarheid en ga niet in op de eisen van de afperser: betaal nooit!

  • Bel de Vertrouwenslijn (0800-2800200) en vraag om advies. Dit kan ook anoniem.

  • Praat erover en doe aangifte bij de politie.

 • Zijn er kosten verbonden aan de Vertrouwenslijn?

  Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met en adviezen van de vertrouwenspersonen.

 • Ik ken iemand die een ondernemer afperst. Wat moet ik doen?

  U kent een dader van afpersing, maar de dader kent u ook? U heeft informatie over afpersing maar er zijn redenen waarom u niet naar de politie durft te gaan? Dan kunt u dit anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via het meldformulier.

Veelgestelde vragen over het melden van integriteitsschending

 • Wat gebeurt er met een melding?

  De Vertrouwenslijn gaat zorgvuldig om met alle informatie. De anonieme meldingen worden uiterst vertrouwelijk overgedragen aan die organisatie die verantwoordelijk is voor verdere behandeling. In een aantal gevallen is dat de Rijksrecherche, in andere gevallen de organisatie waar de betreffende functionaris werkt.

  De informatie wordt vertrouwelijk behandeld door het hoogste gezag en kan de start zijn van een (vervolg)onderzoek.

 • Hoe wordt mijn anonimiteit gewaarborgd?

  De anonimiteit van de melder van integriteitsschending staat centraal bij de Vertrouwenslijn. Een klein team van vertrouwenspersonen heeft maar één doel voor ogen: uw anonimiteit beschermen.

  Zo blijft u anoniem:
  • uw telefoonnummer is niet te zien;
  • we nemen geen telefoongesprekken op;
  • we noteren geen naam, adres en andere persoonlijke gegevens;
  • geeft u per ongeluk toch prijs wie u bent? Dan noteren wij die informatie niet.

 • Over welke onderwerpen kan ik melden?

  U kunt bijvoorbeeld bellen als een medewerker met een publieke functie:
  • diefstal of verduistering pleegt;
  • fraudeert voor persoonlijk gewin om er zelf beter van te worden;
  • informatie lekt of misbruikt;
  • bedrijfsmiddelen of bevoegdheden misbruikt;
  • zijn/haar positie misbruikt;
  • privé en zakelijke belangen met elkaar mengt;
  • ongewenste omgangsvormen hanteert bijvoorbeeld met het criminele circuit.

Veelgestelde vragen algemeen

 • Hoe is de Vertrouwenslijn bereikbaar?

  De Vertrouwenslijn is zeven dagen per week bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur via 0800 2800 200.

 • Heeft u een klacht over de Vertrouwenslijn?

  Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan een officiële klacht indienen via ons contactformulier.

 • Heeft u een andere vraag?

  Staat uw vraag niet op deze pagina? Stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

De Vertrouwenslijn belt u via

0800 2800 200