Voorkennis en de druk van de media

Een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen overtreedt jarenlang de milieuwetten. Alle eerdere acties van de gemeente hebben niet geleid tot structurele verbeteringen door het bedrijf. Het terrein waarop het bedrijf is gevestigd, is daardoor vervuild en moet gesaneerd worden. B&W van de gemeente heeft al een laatste waarschuwing gegeven aan het bedrijf en staat op het punt over te gaan tot sluiting en het terrein op kosten van de eigenaar te saneren. Het gaat al een tijd slecht met het bedrijf en een dergelijke maatregel zal zeker leiden tot faillissement. Ook zal de eigenaar zijn huis moeten verkopen omdat hij met zijn privévermogen mede aansprakelijk is.

Er is verdeeldheid in de gemeente over het nemen van de maatregel omdat hiermee ook werkgelegenheid verloren gaat. Bovendien kennen sommige raadsleden de eigenaar persoonlijk. De burgemeester kan in dit geval de doorslag geven in de besluitvorming.

“Als de media lucht krijgen van het feit dat de burgemeester deze kennis heeft en de besluitvorming gewoon doorgaat zal dit weer tot de nodige reuring in de lokale media leiden.”

Wanhopig
Via een anonieme bron krijgt de burgemeester te horen dat de eigenaar van het bedrijf wanhopig is en van plan is zijn gezin en zichzelf ‘iets’ aan te doen als het bedrijf, zijn levenswerk, failliet gaat. Als de media lucht krijgen van het feit dat de burgemeester deze kennis heeft en de besluitvorming gewoon doorgaat zal dit weer tot de nodige reuring in de lokale media leiden. Een journalist maakt er namelijk een sport van om elke gelegenheid aan te grijpen de burgemeester in een negatief daglicht te plaatsen. Dit is de afgelopen maanden al eerder gebeurd. De burgemeester vermoedt dat de journalist de anonieme bron is.