De Vertrouwenslijn is er voor iedereen die onder druk staat door, of worstelt met crimineel gedrag van anderen. De Vertrouwenslijn biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief.