Wat is afpersing?

Criminaliteit, overvallen, fraude of afpersing zijn vormen van criminaliteit waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. Uit het onderzoek “Ondergaan of ondernemen” blijkt dat één op de tien ondernemers slachtoffer is geweest van afpersing. Afpersing is een verborgen delict met vele verschijningsvormen en heeft een grote impact op het slachtoffer en zijn/haar omgeving. Belangrijk is om afpersing zo snel mogelijk te melden om erger te voorkomen, maar schaamte en angst voor de dader, vaak een bekende van het slachtoffer, zorgen ervoor dat iemand niet zo makkelijk naar de politie gaat.

Een op de tien ondernemers is slachtoffer van afpersing. Hoe herkent u afpersing?

  • Er wordt aan u een onredelijke eis gesteld om iets te doen of te laten.
  • De eis gaat samen met intimidatie, bedreiging, vernieling of mishandeling.
  • De uitingen kunnen heel subtiel zijn, maar boezemen u angst in.
  • U heeft het gevoel dat u klem wordt gezet.

In artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht staat:
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Twijfelt u of wilt u advies? Bent u mogelijk het slachtoffer van chantage, intimidatie, bedreiging of afpersing? Doorbreek het, pak de telefoon. Hoe eerder het wordt aangepakt, hoe groter de kans dat het wordt gestopt, zodat u onbezorgd kunt ondernemen. Bel 0800 2800 200.