Over De Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn is bereikbaar voor iedereen die te maken heeft of denkt te maken te hebben met afpersing. Bij vroegtijdige signalering is er een grotere kans op een succesvolle opsporing en vervolging.

De Vertrouwenslijn is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), VNO-NCW, MKB Nederland, Thuiswinkel.org, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het CCV. 

Omgangsnormen

Onze medewerkers staan iedereen fatsoenlijk, respectvol en correct te woord. Zij verwachten dit ook van de personen die hen benaderen. Discriminatie op grond van huidskleur, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid is in strijd met de wet en wordt niet getolereerd. Onze medewerkers zullen bij ongewenst en niet-respectvol gedrag de betreffende persoon hierop aanspreken. Mocht het ongewenste gedrag aanblijven, dan zal onze medewerker het contact beëindigen.

NL Confidential

De Vertrouwenslijn is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.

Pers

Voor persgerelateerde informatie, vragen of interviewverzoeken neem je contact op met onze woordvoerders via 088-5543218 of mail@vertrouwenslijn.nl