Over De Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn is bereikbaar voor iedereen die te maken heeft of denkt te maken te hebben met afpersing. Bij vroegtijdige signalering is er een grotere kans op een succesvolle opsporing en vervolging.

De Vertrouwenslijn is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), VNO-NCW, MKB Nederland, Thuiswinkel.org, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en het CCV. 

Bereikbaarheid

De Vertrouwenslijn is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur via 0800 2800 200. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is De Vertrouwenslijn gesloten.

NL Confidential

De Vertrouwenslijn is onderdeel van NL Confidential. NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen.

Pers

Voor persgerelateerde informatie, vragen of interviewverzoeken neem je contact op met onze woordvoerders via 088-5543218 of mail@vertrouwenslijn.nl