Klachten

We doen ons uiterste best om je goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. We hanteren de volgende klachtenregeling.
  1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend per e-mail via servicedesk@nlconfidential.nl of per post. Het postadres is Stichting NL Confidential, Postbus 200, 3870 CE, Hoevelaken.
  2. De klacht bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving van de klacht.
  3. M. beoordeelt binnen zes weken na ontvangst van de klacht of deze al dan niet (gedeeltelijk) gegrond is. Indien de klacht niet gegrond is, bericht NL Confidential schriftelijk aan betrokkene met reden.