Over de Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn is eind 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenslijn is ondergebracht bij NL Confidential (voorheen Stichting M.). Deze onafhankelijke stichting beheert sinds 2002 de anonieme meldlijn Meld Misdaad Anoniem. De jarenlange expertise en ervaring wordt ook ingezet voor de Vertrouwenslijn.

De Vertrouwenslijn draait om vraagstukken rondom integriteit. Sinds 2009 wordt de Vertrouwenslijn ingezet voor openbaar bestuurders en politici die in hun werkzaamheden te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en geweld. De impact hiervan is groot. Het tast, soms zelfs onbewust, het integer handelen aan. Waar nodig brengt de Vertrouwenslijn bestuurders en politici in contact met het netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen. Zij geven praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering, strategie en coachen. Ook een begeleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.

Sinds 2014 is de Vertrouwenslijn ook de plek om anoniem melding te maken van integriteitsschendingen door overheidspersoneel. Hierbij kunt u denken aan diefstal, fraude, het lekken van informatie of het vermengen van privé en zakelijke belangen. Er kunnen redenen zijn om niet naar de politie of een leidinggevende te gaan. Dan is de Vertrouwenslijn een alternatief. De anonieme meldingen worden uiterst vertrouwelijk overgedragen aan die organisatie die verantwoordelijk is voor verdere behandeling. In een aantal gevallen is dat de Rijksrecherche, in andere gevallen de organisatie waar de betreffende functionaris werkt.

Tot slot wordt de Vertrouwenslijn ingezet door organisaties en bedrijven die interne misstanden willen aanpakken en hun personeel een veilig vangnet willen bieden.

De Vertrouwenslijn belt u via

0800 2800 200