Privacy

Bij de Vertrouwenslijn vinden we het belangrijk om zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om te gaan. De Vertrouwenslijn verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens zijn worden alleen met uw toestemming geregistreerd en worden beveiligd en na verloop van tijd verwijderd.

De Vertrouwenslijn biedt burgers en ondernemers de mogelijkheid een gesprek te voeren over afpersing, agressie en intimidatie. Wordt u zelf afgeperst of kent u iemand die mogelijk slachtoffers is van afpersing en intimidatie kunt telefonisch contact met ons opnemen en dit bespreken met een van de medewerkers van de Vertrouwenslijn.

De Vertrouwenslijn gebruikt de door de beller verstrekte gegevens om de volgende diensten te leveren: 

  • Als u een vertrouwelijk gesprek wilt voeren over afpersing, agressie en intimidatie en advies wilt over mogelijke vervolgstappen, dan hebben wij in elk geval uw contactgegevens nodig om u terug te bellen. U kunt er voor kiezen geen gegevens met ons te delen, dan kunnen we na het eerste gesprek geen contact meer met u opnemen.
  • Als u signalen over gevaarstelling of strafbare feiten deelt, dan kunnen wij u adviseren om aangifte te doen bij de politie. Wij kunnen u helpen om stappen te nemen richting aangifte.

De Vertrouwenslijn is onderdeel van stichting NL Confidential (NLC). NL Confidential activeert en ondersteunt burgers via diverse meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. NL Confidential is een onafhankelijk intermediair tussen burgers en partijen. Lees hier de privacyverklaring van NL Confidential.